Na sklonku roku 2019 byla dokončena dokumentace pro stavební povolení k I. etapě projektu Cyklostezka Slezská Harta, pracovně nazvaného Střecha Evropy. Projekt cyklostezky Střecha Evropy se v Mikroregionu Slezská Harta začal připravovat již v roce 2008, kdy vznikla první studie proveditelnosti a také podklady pro dokumentaci pro ohlášení stavby. Bohužel se ale nepodařilo nalézt vhodný dotační titul, z kterého by se tato nákladná akce mohla financovat. Na dlouhé roky tak byl tento projekt schován „do šuplíku“. V roce 2017 se Mikroregion Sl. Harta k projektu vrátil a začal znovu pracovat na projektové přípravě, dle nových podmínek a majetkoprávních vztahů. Na první studii, stejně tak jako dokumentaci pro územní řízení a následně dokumentaci pro stavební povolení, získal finanční podporu Moravskoslezského kraje. Na dokumentaci pro stavební povolení žádal Mikroregion SH z dotačního programu Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2019+.

„Jsme rádi, že MSK uznal, že projekt je natolik zajímavý a pro region z hlediska cestovního ruchu a trávení volného času důležitý, že ho podpořil finanční dotací“, uvedl předseda Mikroregionu SH, p. J. Havlík.

A kudy připravovaná cyklostezka nakonec povede? Snahou bylo vytyčit nové a atraktivnější vedení trasy po pozemcích ve vlastnictví vhodných vlastníků, jako Lesy ČR a Povodí Odry, s.p. Cyklostezka by měla vycházet z Bruntálu, projíždět Mezinou, Dlouhou Strání, Razovou, Leskovcem nad Moravicí a „končit“ na hrázi přehrady. Dál je samozřejmě možné jet po stávajících komunikacích a dokončit tak okruh kolem Slezské Harty. Právě tato druhá strana přehrady bude předmětem následné etapy projektu.

Celá trasa tak byla navržena s cílem dostat se co nejblíže k vodní hladině a pokud možno s co nejmenším převýšením. Samozřejmostí je se co nejvíce vyhnout hlavnímu silničnímu tahu.

Samotná realizace projektu by pak měla být zahájena na podzim roku 2020. „Doufáme, že se podaří co nejrychleji dotáhnout stavební povolení a budeme úspěšní s žádostí o dotaci na realizaci tohoto projektu z přeshraničního dotačního programu INTERREG V-A ČR-SK, abychom mohli začít projekt obratem realizovat“, uvedli shodně starostové dvou dotčených obcí, Razové a Leskovce nad Moravicí, p. Féhervári a p. Buťák.

Mikroregion Slezská Harta