Obec Valšov (německy Kriegsdorf) se nachází v okrese Bruntál v Moravskoslezském kraji. Leží v nadmořské výšce 520 m.

 

 

Rozloha katastrálního území: 982 ha
Počet obyvatel: 260 (25.3.2010)

Valšov

Historie

První písemná zmínka o obci je z roku 1377, kdy byla uvedena v dělící listině synů Mikuláše II., rod Přemyslovců. Obec patřila do opavského knížectví. V druhé polovině 15. století (1468–1479) došlo k zániku Valšova pravděpodobně v souvislosti s ničivou uhersko-českou válkou mezi českým králem Jiřím z Poděbrad a jeho zetěm uherským králem Matyášem Korvínem.

Další zmínka o Valšovu byla až z roku 1565, kdy Jindřich Adlsbach prodává majetek i s novou vsí Krigsdorf (německý název Valšova) Donátovi z Velké Polomi. Posledním majitelem Valšova byl Jan IV. Bruntálský z Vrbna. Po Bitvě na Bílé Hoře rakouský císař Ferdinand II. zkonfiskoval majetek odbojným českým stavům (včetně Bruntálským z Vrbna), kterým pokryl pohledávku vůči Řádu německých rytířů, tím byl Valšov přiřazen k sovineckému panství. Po okupaci republiky fašistickým Německem byl Řád německých rytířů rozpuštěn a jeho majetek zabrán státem.

Valšov měl největší počet obyvatel v roce 1930 (583 obyvatel, v roce 2011 – 268), byly zde dvě školy – německá a česká, dva mlýny, nádraží a pošta. Po r. 1945 bylo odsunuto 440 Němců a začalo dosidlování obyvateli převážně z jižní Moravy a Slovenska.

Přes Valšov vede železniční trať vystavěna v roce 1870–1872. V roce 1879 byla postavena odbočka Valšov – Rýmařov a valšovské nádraží se tak stalo železniční křižovatkou.

Historické budovy, památky a pamětihodnosti

V obci se nedochovaly žádné významné stavby a památky, za zmínku stojí pouze zrekonstruovaný Děkovný kříž, dvě dřevěné stodoly z r. 1934, požární zbrojnice, znovuobnovené Boží muka u zeleně značené turistické stezky směr na Slezskou Hartu.

Obec nemá kostel ani hřbitov. V obci jsou dva kamenolomy, kde se těží moravská droba.

Požární zbrojniceObecní úřad

Tradiční způsoby obživy

Valšov byl čistě zemědělskou obcí s katastrální výměrou 938 ha (konec 19. stol.), chovali 34 koní, přes 270 ks skotu a téměř 100 ks bravu. Byl zde lesní revír řádového velkostatku. Zemědělci si založili elektrárenské a zemědělské družstvo (od r. 1924). V obci byly dva mlýny a dvě pily a kromě toho nádraží i pošta.

Současný způsob obživy

Dva kamenolomy firmy Štěrkovny Dolní Benešov: starší kamenolom (vpravo od státní silnice) byl otevřen v roce 1958, zpracovává horninu – moravskou drobu, na drcené kamenivo pro stavební účely, převážně pro výrobu komunikací, roční kapacita staršího lomu je 200 tis. tun ročně; nový kamenolom (vlevo od silnice), byl otevřen v r. 1997, zpracovává stejný nerost, ale jeho roční kapacita je 500 tis. tun ročně.

Manipulační středisko a pila Valšov firmy Agroforest Nová Pláň má provozní budovy nedaleko valšovského nádraží. Vyrábí dřevěné komponenty pro stavební účely. Na katastru Lomnice u Rým., těsně u hranice s katastrem Valšova, se nachází firma Dalibor Vojkovský – Rybářství Tylov (produkuje a exportuje lososovité ryby – sivena amerického a pstruha duhového, provozuje maloprodej, sportovní rybolov, agroturistiku, ubytování a přípravu specialit z ryb).

Valšov

Přírodní zvláštnosti

Zeměpisně patří Valšov do soustavy Nízkého Jeseníku. Dominantní vrcholy kolem Valšova patří do  Slunečné vrchoviny a jsou to především Měděný vrch (687 m n. m.), Měděnec (650 m n. m.), Návrší (679 m n. m.) a Smrčina (645 m n. m.). Osa obce Valšov svírá ostrý úhel se spojnicí tektonické brázdy, na které na rozhraní třetihor až čtvrtohor (1–1,5 mil. let) vznikly nejmladší české stratovulkány (vrstevnaté kužely) – Jesenické sopky (Uhlířský vrch, Venušina sopka, Velký Roudný, Malý Roudný a Červená hora).

Valšovem protéká jen jediný potok, který se někdy nazývá Kočovský. K obci ale rozhodně patří i řeka Moravice – pramenící ve Velkém kotli v Pradědské hornatině. Je nyní hranicí katastrů, ale byla i historickým rozmezím Opavského knížectví na přelomu 13. až 16. století, kde vládli poslední potomci královského rodu Přemyslovců.

Sport

Víceúčelové hřiště, turistické a cyklistické trasy

Oficiální stránky obce:

www.obecvalsov.cz

Informační centrum

Leskovec nad Moravicí 204
793 68 Dvorce

IC Leskovec nad Moravicí
Mobil: +420 603 996 548

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

REZERVACE vyhlídkový a okružních plaveb 
Mobil: +420 723 214 500

Poloha na mapě

Od 1.11. do 30.4.
je informační servis mimo provoz

aktuální informace naleznete na webu 
www.slezskaharta.eu 

Provozní doba infocentra Leskovec nad Moravicí 

Nová provozní doba 92020 cz

Mikroregion Slezská Harta

Sídlo:
Leskovec nad Moravicí 204, 793 68 Dvorce

IČ:  71193821

Zastoupený:
Ing. Josef Havlík

e-mail:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.