Obec Mezina (něm. Messendorf) se nachází v oblasti Nízkého Jeseníku, asi 4 km jižně od města Bruntálu. Je položena v mírně svažitém údolí mezi kopci a táhne se od Černého potoka v nadmořské výšce 476 m n. m. až po Venušinu sopku ve výšce 665 m n. m.

 

Rozloha katastrálního území: 1 138 ha
Počet obyvatel: 285 (1.1.2010)

Obec Mezina

Historie

Obec Mezina byla založena v roce 1258 na pomezí Moravy a dnešního českého, kdysi rakouského Slezska, za vlády českého krále Přemysla Otakara II., krále železného a zlatého, markraběte moravského. Královský místodržící, olomoucký biskup, Sas Bruno ze Schauenburka, spolehlivá opora královské moci, nechal kromě jiných založit i Mezinu, a to již patrně podruhé. Původní kolonisté ovládali těžbu a zpracování hornin, železa, zlata a stříbra. Lokátor založil Mezinu klasicky, tj. páteřním způsobem kolem potoka, s možností mlýna v dolní části obce a dvory, k nimž posléze náležely šňůry polí a lesa.

Osud Meziny byl vždy spjat s městem Bruntál, mnohdy byla obec i jeho součástí jako šosovní. Příznivá poloha obce vzhledem k Bruntálu znamenala i relativní bezpečnost obyvatel a možnost prosperity obce. 

V období normalizace byla obec Mezina zařazena mezi obce tzv. ostatního významu a funkci střediskové obce plnila obec Kočov. Následně pak byla Mezina přičleněna k městu Bruntál.

V roce 1974 byla na území obce vyhlášena stavební uzávěra. Výstavba v obci byla obnovena v roce 1985 až v souvislosti s vysídlováním obcí v zátopě vodní nádrže Slezská Harta. Administrativní částí města Bruntálu byla obec do roku 1990.

Tradiční způsob obživy

V obci vznikla v roce 1830 továrna na kovové zboží a strojírna, v roce 1831 papírna, roku 1851 prádelna lnu a roku 1888 výroba výšivek, dámského prádla a zástěr. Od roku 1930 až do 70. let byl v Mezině provozován čedičový lom.

Historické budovy, památky a pamětihodnosti

Kostel Nejsvětější Trojice – jednolodní zděná architektura z roku 1777 zaklenutá valenou klenbou

Památník obětem 1. sv. války – je vysázen tufovými kameny a ozdoben měděným srdcem s nápisem „Všem lidem dobré vůle“

Boží muka

Kostel Nejsvětější TrojicePamátník obětem 1. sv. války

Přírodní zajímavosti

PP Lávový proud u Meziny – odkrytý lávový proud Venušiny sopky s dobře vyvinutou sloupcovitou a kulovitou odlučností plagioklastického čediče s hojnými vyrostlicemi olivínu

Venušina sopka – vyhaslá čtvrtohorní sopka

Čtyři památné stromy – Lípa u Kohoutů, Dub u Slováků, Mléč v Mezině, Klen v Mezině

Přírodní památka Lávový proud u MezinyLávový proud v detailuPamátný strom - Javor mléč v MeziněPamátný strom - Dub u Slováků

Venušina sopka nad obcí MezinaPamátný strom - Javor klen v Mezině

Pravidelné akce

V obci jsou pořádány různé kulturní a sportovní akce. Na počátku roku je to zimní klání na bobech a saních, karneval, na jaře pak MDŽ, posezení pro seniory a májový koncert v kostele, v létě dětský den a divadlo, na podzim posvícení a běh o Mesinský bodlák.

Sport

V rámci rozvoje obce a územního plánu se v obci budují nové domy, plánuje se výstavba sportovního hřiště v horní části obce a odpočívadla pro cyklisty i pěší turisty v dolní části. Na polích nad Mezinou pod Venušinou sopkou by mělo v budoucnu vzniknout golfové hřiště se zázemím a golfovým klubem, sportovní areál pro odbíjenou, badminton, softbal, kuželnu a kulečník. V další lokalitě má vzniknout hotel a autocamping.

Oficiální stránky obce:

www.mezina.cz