Obec Mezina (něm. Messendorf) se nachází v oblasti Nízkého Jeseníku, asi 4 km jižně od města Bruntálu. Je položena v mírně svažitém údolí mezi kopci a táhne se od Černého potoka v nadmořské výšce 476 m n. m. až po Venušinu sopku ve výšce 665 m n. m.

 

Rozloha katastrálního území: 1 138 ha
Počet obyvatel: 285 (1.1.2010)

Obec Mezina

Historie

Obec Mezina byla založena v roce 1258 na pomezí Moravy a dnešního českého, kdysi rakouského Slezska, za vlády českého krále Přemysla Otakara II., krále železného a zlatého, markraběte moravského. Královský místodržící, olomoucký biskup, Sas Bruno ze Schauenburka, spolehlivá opora královské moci, nechal kromě jiných založit i Mezinu, a to již patrně podruhé. Původní kolonisté ovládali těžbu a zpracování hornin, železa, zlata a stříbra. Lokátor založil Mezinu klasicky, tj. páteřním způsobem kolem potoka, s možností mlýna v dolní části obce a dvory, k nimž posléze náležely šňůry polí a lesa.

Osud Meziny byl vždy spjat s městem Bruntál, mnohdy byla obec i jeho součástí jako šosovní. Příznivá poloha obce vzhledem k Bruntálu znamenala i relativní bezpečnost obyvatel a možnost prosperity obce. 

V období normalizace byla obec Mezina zařazena mezi obce tzv. ostatního významu a funkci střediskové obce plnila obec Kočov. Následně pak byla Mezina přičleněna k městu Bruntál.

V roce 1974 byla na území obce vyhlášena stavební uzávěra. Výstavba v obci byla obnovena v roce 1985 až v souvislosti s vysídlováním obcí v zátopě vodní nádrže Slezská Harta. Administrativní částí města Bruntálu byla obec do roku 1990.

Tradiční způsob obživy

V obci vznikla v roce 1830 továrna na kovové zboží a strojírna, v roce 1831 papírna, roku 1851 prádelna lnu a roku 1888 výroba výšivek, dámského prádla a zástěr. Od roku 1930 až do 70. let byl v Mezině provozován čedičový lom.

Historické budovy, památky a pamětihodnosti

Kostel Nejsvětější Trojice – jednolodní zděná architektura z roku 1777 zaklenutá valenou klenbou

Památník obětem 1. sv. války – je vysázen tufovými kameny a ozdoben měděným srdcem s nápisem „Všem lidem dobré vůle“

Boží muka

Kostel Nejsvětější TrojicePamátník obětem 1. sv. války

Přírodní zajímavosti

PP Lávový proud u Meziny – odkrytý lávový proud Venušiny sopky s dobře vyvinutou sloupcovitou a kulovitou odlučností plagioklastického čediče s hojnými vyrostlicemi olivínu

Venušina sopka – vyhaslá čtvrtohorní sopka

Čtyři památné stromy – Lípa u Kohoutů, Dub u Slováků, Mléč v Mezině, Klen v Mezině

Přírodní památka Lávový proud u MezinyLávový proud v detailuPamátný strom - Javor mléč v MeziněPamátný strom - Dub u Slováků

Venušina sopka nad obcí MezinaPamátný strom - Javor klen v Mezině

Pravidelné akce

V obci jsou pořádány různé kulturní a sportovní akce. Na počátku roku je to zimní klání na bobech a saních, karneval, na jaře pak MDŽ, posezení pro seniory a májový koncert v kostele, v létě dětský den a divadlo, na podzim posvícení a běh o Mesinský bodlák.

Sport

V rámci rozvoje obce a územního plánu se v obci budují nové domy, plánuje se výstavba sportovního hřiště v horní části obce a odpočívadla pro cyklisty i pěší turisty v dolní části. Na polích nad Mezinou pod Venušinou sopkou by mělo v budoucnu vzniknout golfové hřiště se zázemím a golfovým klubem, sportovní areál pro odbíjenou, badminton, softbal, kuželnu a kulečník. V další lokalitě má vzniknout hotel a autocamping.

Oficiální stránky obce:

www.mezina.cz

Informační centrum

Leskovec nad Moravicí 204
793 68 Dvorce

IC Leskovec nad Moravicí
Mobil: +420 603 996 548

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

REZERVACE vyhlídkový a okružních plaveb 
Mobil: +420 723 214 500

Poloha na mapě

Od 1.11. do 30.4.
je informační servis mimo provoz

aktuální informace naleznete na webu 
www.slezskaharta.eu 

Provozní doba infocentra Leskovec nad Moravicí 

Nová provozní doba 92020 cz

Mikroregion Slezská Harta

Sídlo:
Leskovec nad Moravicí 204, 793 68 Dvorce

IČ:  71193821

Zastoupený:
Ing. Josef Havlík

e-mail:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.