Co zažít

na přehradě či v její blízkosti

vybrat zážitek vybrat zážitek

Kde se najíst

pro případ, že by vám začalo kručet v žaludku

najít restauraci najít restauraci

Kde se ubytovat

aneb kam hlavu složit, když se ještě nechce domů

najít ubytování najít ubytování
Nemovité kulturní památky
Farní kostel sv. Kateřiny s areálem
Kostel sv. Kateřiny
památkou od: 1.listopadu 1991
umístění: Školní 212
Jednolodní sálová stavba na středověkých základech (věž a obvodové zdi gotické) po požáru v roce 1746 byla přestavěna, do roku 1820 byla přistavěna kaple sv. Anny. Klasicistní úpravy byly provedeny po dalším požáru v letech 1823 - 1824 podle direktiv lichtenštejnského stavebního ředitele Franze Englea a výkresu architekta Wilsche. Byla přistavěna sakristie a v roce 1886 se částečně realizoval projekt Adolfa Riegera (oratoře, zvonicové patro věže, empora). Většina prostor je (včetně lodi) plochostropá. Interiér byl znehodnocen úpravami v 70. letech 20. století.

Fara čp. 212
památkou od: 1.listopadu 1991
umístění: Školní 212
Patrová zděná mohutná stavba ze 17. století, upravována v baroku a v r. 1866. Sklep a přízemí zaklenuté vylenými klenbami kromě hlavního sálu.
 
Ohradní zeď s kaplemi a chrámkem
památkou od: 1.listopadu 1991
umístění: Školní 212
Torzo kamenné ohradní zdi ze 17. století s třemi kapličkami - zastaveními křížové cesty, místo čtvrté kaple postaven kamenný chrámek - památník padlým v 1. sv. v. (oktagon se čtyřmi kanelovanými dorskými sloupy s reliéfem dítěte s mečem).
Městské domy
Městský dům čp. 26
památkou od: 11.dubna 1996
umístění: Opavská 26
Řadový jednopatrový dům mázhauzového typu se zachovanou dispozicí s klenbami ze 17. století, přestavby ve 20. století. Fasáda objektu je v havarijním stavu způsobeném dlouhodobě zanedbávanou údržbou. Patrné je lokální zatékání vlivem nefunkčních dešťových svodů. Interiéry objektu jsou mírně zavlhlé, místy opadává omítka, hrozí nežádoucí rozvoj fungicidních organismů. Závažný je stav renesanční klenby v přízemí objektu, kde došlo k významnému zatečení a zavlhnutí zdiva. Dům jeví známky mírného statického narušení.
Městský dům čp. 29
památkou od: 19. října 1995
umístění: Mírové náměstí 29
Nárožní jednopatrový městský dům na středověké parcele z konce 19. století s dochovanou vnitřní dispozicí a dochovanými architektonickými detaily (schodiště, dlažba, štuky, dveře, ...). Fasáda je zdobena štukovými neorokokovými a secesními prvky.
 
Městský dům čp. 178
památkou od: 13. října 1994
umístění: Mírové náměstí 178
Řadový jednopartový zděný dům se zachovanou dispozicí s klenbami z 18. století, byl přestavován a upravován v 19. století.
 
Městský dům čp. 179
památkou od: 3. června 1996
umístění: Mírové náměstí 179
Nárožní jednopatrový dům s vystupujícím rizalitem do uliční komunikace. Zachovaná vnitřní dispozice a klenby z 18. století, přestavby byly prováděny v 19. století a ve 2. polovině 20. století. Fasáda historizující štuková. Sklep s kamennou valenou klenbou.
 
Vila čp. 321
památkou od: 23. května 1994
umístění: Opavská 321
Jedná se o přízemní dům s věží, vystavěný v roce 1881 stavitelem Adolf Riegerem v neorenesančním stylu. Tento dům sloužil jako jeho firemní a rodinné sídlo. Za objektem se nachází torzo industriální zástavby areálu bývalé Riegerovy pily. Do nevyužívaného objektu dlouho zatékalo zejména přes okenní výplně a stříšku věže, což vedlo před několika lety ke zhroucení stropu pod střechou věže a následnému zhoršování vlhkostních poměrů ve zděných konstrukcích v předsíni pod věží.
Budova pošty čp. 337
památkou od: 10. června 1994
umístění: Tyršova 337
Jednopatrový nárožní dům s věžičkou a s bohatou fasádou z 2. poloviny 19. století. Jednoduchá výzdoba interiérů s plochými stropy. Původní dispozice téměř dochovaná. Dům je podsklepen.
 
Sochy
Socha sv. Jana Nepomuckého
památkou od: 3. května 1958
umístění: Mírové náměstí
Pískovcová socha prostovlasého světce v tradičním oděvu s biretem v pravé a křížem v levé ruce. Na šestibokém stupni podnož obdélného půdorysu a na ní podstavec bohatě zdobený reliéfními ornamenty, mezi nimi světcův jazyk na svatozáři mezi oblaky. Na profilové římse podstavce klečí andílci. Barokní plastika z 2. poloviny 18. století.
Ostatní objekty
Hřbitovní kaple P. Marie
památkou od: 1. listopadu 1991
umístění: část obce Luhy
Jednolodní architektura postavená v roce 1893 podle projektu Adolfa Riegera panem Edmundem Friedlem. Interiér kaple s jednotným pseudogotickým vybavením.

Stodola u čp. 104
památkou od: 3. května 1958
umístění: Masarykova 104
Empírová zděná hospodářská budova z počátku 19. století, jejíž uliční fasáda byla atikou přizpůsobena městským domům. Ojedinělá stavba svého druhu.

 

Vojenské liniové opevnění "Lichnovské šance"
památkou od: 3. května 1958
umístění: kóta 553
Je povážováno za opevnění z 30 leté války nebo za dělostřelecké okopy z války 7 leté.

Informační centrum

Leskovec nad Moravicí 204
793 68 Dvorce
Mobil: +420 603 996 548
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Poloha na mapě

Od 1.11. do 30.4.
je informační servis mimo provoz

aktuální informace naleznete na webu 
www.slezskaharta.eu

Otevírací doba

Od 1.5. do 30.6.
So, Ne, svátky  9:00   17:00
 v hlavní turistickou sezónu (od 1.7. do 31.8.)
 Pondělí až neděle 9:00  18:00 
Od 1.9. do 30.9.
So, Ne, svátky  9:00   17:00

Mikroregion Slezská Harta

Sídlo:
Leskovec nad Moravicí 204, 793 68 Dvorce

IČ:  71193821

Zastoupený:
Ing. Josef Havlík

e-mail:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.